Gita Dyanam
 • vishnusahasranama
  lalitasahasranama
  vaidyanathashtakam
  mangalashtakam
  shyamala dandakam
  subramanya bhujangam
  pratasmaranam
  tattva bodha
 • 00:00:00 / 00:00:00